ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021

Πρόεδρος                    :  Λαμπράκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος-Ταμίας: Σπανουδάκης Ευάγγελος

Γ. Γραμματέας            : Κουβάκης Ιωάννης

Βοηθός Γραμματέα     : Λιόντας Αριστείδης

Έφορος                         : Βλαχάκης Αριστείδης

Έφορος Β΄                    : Θαλασσινός Ιωάννης

Μέλος                            : Καρούζος Νικόλαος

Λήξη θητείας 15-07-2021