Δείτε Live

 

 

 

” + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + ““)); }” pausevideo=”function () { return eval(instance.CallFunction(“” + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + ““)); }” seek=”function () { return eval(instance.CallFunction(“” + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + ““)); }” playvideo=”function () { return eval(instance.CallFunction(“” + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + ““)); }” getprogress=”function () { return eval(instance.CallFunction(“” + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + ““)); }” getduration=”function () { return eval(instance.CallFunction(“” + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + ““)); }” removebounds=”function () { return eval(instance.CallFunction(“” + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + ““)); }” setboundspercent=”function () { return eval(instance.CallFunction(“” + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + ““)); }” setendpercent=”function () { return eval(instance.CallFunction(“” + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + ““)); }” setbeginpercent=”function () { return eval(instance.CallFunction(“” + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + ““)); }” viewervolumecontrol=”function () { return eval(instance.CallFunction(“” + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + ““)); }” data=”http://www.ustream.tv/flash/live/1/3759209″ type=”application/x-shockwave-flash”>

 

aaaa