Αποδεσμευσεις 2013

Έπειτα από το ΔΣ περί αποδεσμεύσεων, εγκρίθηκαν οι εξής αποδεσμεύσεις

κατά αλφαβητική σειρά:

1. Αμπτατζής Ηλίας

2. Ανδριώτης Γεώργιος

3. Ανδριώτης Σοφοκλής

4. Ζαχαρόπουλος Αναστάσιος

5. Μουλακάκης Φώτιος

6. Σαραντινού Σάντρα

7. Τσιμπλακάκης Γεώργιος

8. Χριστοδουλάκης Γεώργιος

aaaa