Δ.Σ.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2015-2017
       
1 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΤΑΜΙΑΣ
3 ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
4 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΑΤΡΑ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
5 ΤΩΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
6 ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ
7 ΜΥΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΕΦΟΡΟΥ
       
ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ : 05/07/2017  

aaaa